Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   Garaj, Bernard 1960-

  1. ŽivotopisMuzikológ, etnomuzikológ, organológ, editor pedagóg – hudobnoteoretické predmety, hráč na gajdách. 1978 – 1983 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 1986 – 1990 Ústav hudobnej vedy SAV (interný vedecký ašpirant), od 1989 pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od 1992 na Katedre etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 1990 hodnosť CSc., kandidátska dizertačná práca Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku, 1990 – 2005 vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV, 1999 titul doc., habilitačná práca Slovenská ľudová tanečná hudba na sklonku 20. storočia, 2005 titul prof., inauguračná prednáška Historické formy slovenskej ľudovej ansámblovej hudby. V oblasti výskumu sa zameriaval na oblasť etnomuzikológie, etnoorganológie, výskum slovenských ľudových hudobných nástrojov a ansámblovej nástrojovej hudby, slovenskú ľudovú hudbu v interetnickom kontexte strednej Európy, premeny a transformácia tradičnej hudby na Slovensku. Je členom vo vedeckých spoločnostiach a úniách Study Group on Folk Musical Instruments – International Council of Traditional Music UNESCO, Slovenského národného komitétu International Council for Traditional Music UNESCO a podpredseda Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Absolvoval zahraničné prednáškové a študijné pobyty v Maďarsku, USA, Rakúsku, Poľsku, Nórsku, realizoval odborné rozhlasové a televízne relácie doma i v zahraničí, viedol tvorivé hudobné dielne v zahraničí.
    Zdroj dátwww(Hudobné centrum), cit. 30.10.2019; biografické údaje; profesijné údaje
    URLhttps://hc.sk/hudba/osobnost-detail/166-bernard-garaj
    Odkazy (1) - Digitálne objekty