[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Search results

 1. To the basket  Ket sem išel časne zrána

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, hudobný folklór, muzika, cimbalová hudba
  Mládenecká ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský spev so sprievodom ľudovej hudby. Spievajú členovia ľudovej hudby
 2. To the basket  Išli tri panni

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, hudobný folklór, muzika, cimbalová hudba
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský spev so sprievodom ľudovej hudby. Spievajú členovia ľudovej hudby
 3. To the basket  Zaspala Aňička v susedovém dvore

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, hudobný folklór, muzika, cimbalová hudba
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský spev so sprievodom ľudovej hudby. Spievajú členovia ľudovej hudby
 4. To the basket  Širokí potoček

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, hudobný folklór, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Mládenecká ľúbostná ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 5. To the basket  Ti velické zvoni

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, hudobný folklór, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Ľúbostná ľudová pieseň s tematikou nešťastnej lásky. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 6. To the basket  Ej, pri tej Ňitre, pri dvore

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľúbostné piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Mládenecká ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 7. To the basket  V ribárskej ulici; Málinkoví sinové

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, hudobný folklór, muzika, cimbalová hudba
  Dve ľudové piesne s ľúbostnou tematikou. Mužský spev so sprievodom ľudovej hudby. Spievajú členovia ľudovej hudby
 8. To the basket  Počkajte, panenki, tri mjesíce 002-01

  ľudová pieseň, hudobný folklór, vojenské a regrútske piesne, ľúbostné piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou a ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 9. To the basket  Ve Skalici na rohu

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľúbostné piesne, spevák
  Žartovná ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 10. To the basket  Ťaško temu kameňu

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľúbostné piesne, spevák
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.