My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Zaspal Jaňík za humňi

    ľudová pieseň, ľúbostné piesne, spevák
    Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.