My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Poviem ťi ja, kamarátka

    ľudová pieseň, ľúbostné piesne, balada, spevák
    Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a baladickým charakterom. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.